Barbara Skrzypczak - Psychiatra, psychoterapeuta Wrocław.

Start O mnie Oferta Psychoterapia Wrocław Kontakt
Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia odbywa się w ramach sesji terapeutycznych. Są to spotkania z terapeutą, w gabinecie prywatnym (Wrocław) bądź w ramach umowy z NFZ (Krotoszyn, Jutrosin). Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w niektórych przypadkach częstość może być inna. Dąży się do zapewnienia, w granicach możliwości, stałego dnia i godziny sesji. Pojedyncza sesja trwa 40-50 minut, w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest podwojenie czasu. Sesje powinny odbywać się regularnie. W czasie spotkań osoba korzystająca z psychoterapii zachęcana jest do mówienia o swoich problemach, niekiedy terapeuta zadaje jej pytanie bądź dzieli się swoją refleksją. Osobę zachęca się, by poszukiwała źródeł swoich trudności w doświadczeniach, które przeżyła w przeciągu swego życia, szczególnie w dzieciństwie i młodości (terapia psychodynamiczna). W terapii poznawczo-behawioralnej dąży się z osobą do zrozumienia, jak dochodzi do powstawania objawu (aspekt poznawczy) oraz jak działać (chodzi tu również o właściwe postawy wewnętrzne) by sprzyjać jego wygasaniu. Problemy, poruszane w czasie psychoterapii objęte są tajemnicą, analogiczną do tajemnicy lekarskiej. Oznacza to generalnie, że bez zgody zainteresowanego nie mogą one być ujawniane osobom trzecim. W ramach umowy z NFZ sesje są bezpłatne. Koszt sesji w gabinecie prywatnym wynosi 100 zł.

(c) Barbara Skrzypczak - mapa strony
projekt i realizacja: morekart
Start | O mnie | Oferta | Psychoterapia Wrocław | Kontakt