Barbara Skrzypczak - Psychiatra, psychoterapeuta Wrocław.

Start O mnie Oferta Psychoterapia Wrocław Kontakt
Czy każdy może korzystać z psychoterapii?

Większość osób mających pragnienie podjęcia psychoterapii i zgłaszających się może odnieść z niej korzyści. Jednak są osoby, dla których nie jest ona zalecana. Inną grupę stanowią osoby, które czasowo nie powinny korzystać z  psychoterapii klasycznie rozumianej.

Do pierwszej grupy należą na przykład osoby, z powodu dużego nasilenia objawów depresyjnych czy psychotycznych mogą stanowić zagrożenie dla siebie lub otoczenia. Również osoby, u których nasilenie dolegliwości psychicznych, np. lęku, myśli natrętnych jest tak duże, że utrudniałaby poważnie skupienie się na zagadnieniach, poruszanych w trakcie terapii. Osobom takim zaleca się, by poprzez leczenie farmakologiczne osiągnęły najpierw poprawę w zakresie odczuwanych dolegliwości, tak, by możliwe było podjęcie terapii, w czasie której zainteresowany zdolny będzie do omawiania swoich trudności i refleksji nad nimi, prowadzonej z pomocą terapeuty. Inną grupę osób, u których nie zaleca się psychoterapii są osoby cierpiące na zaburzenia otępienie czy upośledzenie umysłowe, choć od tej ostatniej zasady istnieją wyjątki u osób upośledzonych w stopniu lekkim. Przeciwwskazanie do psychoterapii stanowią także niektóre postacie zaburzeń osobowości.

Czasowo nie powinny korzystać z psychoterapii osoby, które są w fazie czynnego stosowania substancji psychoaktywnych (jak alkohol, narkotyki, leki uzależniające). Osoby takie powinny korzystać z edukacji stosowanej w leczeniu uzależnień, a następnie podjąć psychoterapię stosowaną w tego typu problemach.

Z psychoterapii mogą korzystać osoby, cierpiące z powodu psychoz w fazie remisji (zacisza) objawów wytwórczych psychozy (jak nasilony niepokój, omamy, urojenia). Osoby doświadczające zaostrzeń psychozy korzystać mogą z sesji wsparcia psychologicznego.

(c) Barbara Skrzypczak - mapa strony
projekt i realizacja: morekart
Start | O mnie | Oferta | Psychoterapia Wrocław | Kontakt